Lifestyle

Pozew o rozwód

Posted by Agnieszka Mielczarek

Rozwód, czyli rozwiązanie małżeństwa na żądanie któregoś z małżonków, to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie niekiedy podejmuje się w życiu. Warto jednak wiedzieć, jak dokładnie wygląda cała procedura oraz z czym należy się zmierzyć, podejmując decyzję o rozwodzie. Jak i gdzie złożyć pozew? Czy możliwe jest samodzielne jego napisanie, czy też nie obejdzie się bez pomocy prawnika? 

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy powinien być napisany w taki sposób, aby sąd nie miał żadnych pytań ani wątpliwości. Żadna ze stron przecież nie chce marnować długich tygodni na przedłużającą się procedurę – małżonkom najczęściej zależy na możliwie najszybszym załatwieniu całej sprawy, aby czym prędzej zacząć układać swoje życie na nowo.

Złożenie pozwu o rozwód nie różni się wiele od złożenia jakiegokolwiek innego wniosku. Co ważne, warto pamiętać o wydrukowaniu dokumentu w trzech egzemplarzach – jeden z nich przeznaczony jest dla sędziego, który poprowadzi sprawę o rozwód, drugi wysyłany jest stronie pozwanej, natomiast trzeci należy zostawić dla siebie. Może bowiem zdarzyć się tak, że podczas rozprawy sąd będzie chciał usłyszeć wyjaśnienia dotyczące kwestii, które wskazane zostały w pozwie – dobrze wtedy mieć przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, tak aby niepotrzebnie się nie denerwować i bez problemu być w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Składając pozew o rozwód, koniecznie należy pamiętać o odpowiednim oznaczeniu sądu, do którego jest kierowany. Niezbędne będzie również uzupełnienie danych dotyczących imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL małżonków. Prawidłowo sporządzony pozew musi zawierać także wniosek o rozwiązanie małżeństwa (np. bez orzekania o winie) oraz ewentualne żądania – np. dotyczące alimentów. Nie można też zapomnieć o przygotowaniu uzasadnienia, w którym należy opisać okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego oraz wszelkie inne kwestie, które mogą okazać się istotne w sprawie.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Część osób może zastanawiać się, do jakiego sądu należy złożyć pozew o rozwód – rejonowego czy okręgowego? Otóż pozew rozwodowy może zostać złożony tylko i wyłącznie we właściwym sądzie okręgowym, czyli takim, na którego obszarze małżonkowie wspólnie mieszkali. W przypadku jednak kiedy strony nie miały wspólnego miejsca zamieszkania lub też zdążyły już je zmienić, pozew powinien zostać wniesiony do sądu, który jest właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli niemożliwe będzie określenie sądu właściwego – dokumenty należy złożyć do sądu okręgowego adekwatnego do miejsca zamieszkania powoda.

Osoby, które nie wiedzą, gdzie dokładnie znajduje się sąd okręgowy, do którego powinny złożyć pozew rozwodowy, mogą skorzystać z oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajduje się wykaz sądów oraz ich adresy, numery telefonów oraz strony internetowe. Korzystając z takiej możliwości, bardzo łatwo jest znaleźć właściwy dla miejsca zamieszkania sąd.

Czy można samemu napisać pozew o rozwód?

Podejmując decyzję o rozwodzie, należy liczyć się z wieloma formalnościami, które należy załatwić. Z racji na to, że sprawa rozwodowa kosztuje – podobnie jak samodzielne utrzymanie dzieci lub płacenie alimentów – wiele osób decyduje się na oszczędność w postaci rezygnacji z prawnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć rozwód bez korzystania z usług adwokata. Profesjonalny pełnomocnik nie jest również potrzebny podczas przygotowywania pozwu o rozwód, choć niewątpliwie jego pomoc nierzadko uczyniłaby całą procedurę mniej stresującą. Należy bowiem pamiętać, że strona sprawy rozwodowej, która zdecyduje się występować samodzielnie, musi stosować się do konkretnych wymogów formalnych – dokładnie takich samych, jakie obowiązują adwokata. Nie każdy jest jednak w stanie poradzić sobie z tym na własną rękę, dlatego wiele osób podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług prawnika. Niemniej jednak nie jest on niezbędny podczas pisania pozwu o rozwód – osoby szukające oszczędności mogą zająć się tym samodzielnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Related Post