ABC miłości

Jak przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie?

Posted by Agnieszka Mielczarek

Na gruncie polskiego prawa, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, zawarty formalnie w urzędzie stanu cywilnego. Składając przysięgę małżeńską obie strony zakładają, że ich małżeństwo będzie zgodne i trwałe. Jednak w życiu zdarzają się sytuacje, w których zachodzi konieczność rozwiązania zawartego małżeństwa. Można to zrobić za porozumieniem stron lub poprzez rozwód z orzeczeniem o winie. W każdym z tych przypadków wiąże się to z procesem sądowym, którego celem jest wydanie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa.

Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie?

Przyczyną rozpadu związku są narastające konflikty pomiędzy małżonkami. Jeśli nie da się ich radykalnie rozwiązać, oboje mogą podjąć wspólną decyzję o rozstaniu. Jeśli są w stanie zrobić to polubownie, procedury sądowe są mniej skomplikowane i mogą nie trwać zbyt długo. Inaczej wygląda rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Winą może być np. alkoholizm w połączeniu agresją fizyczną, przemoc psychiczna lub zdrada. Strona występująca o rozwód musi dostarczyć niezbite dowody oraz powołać świadków. Jest to warunkiem szansy na wygranie sprawy i uzyskanie alimentów od współmałżonka, którego wina została udowodniona.

Kiedy należy wziąć rozwód?

Co do zasady, sąd orzeka rozwód jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że relacje pomiędzy małżonkami są zaburzone do tego stopnia, że ich dalsze wspólne życie staje się bardzo trudne. Zwłaszcza, jeśli to jedna ze stron jest osobą toksyczną, dostarcza ona mnóstwo cierpienia swojemu współmałżonkowi. W takich sytuacjach osoba pokrzywdzona może wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie. To najlepszy sposób na rozwiązanie nieudanego małżeństwa.

Planowanie rozwodu – od czego zacząć?

Procedury sądowe są skomplikowane i wymagają znajomości szeregu przepisów prawnych. Trudno jest przez to wszystko przebrnąć bez pomocy specjalisty w tej dziedzinie. Warto zatem podjąć kilka kroków niezbędnych do tego, aby rozwód z orzeczeniem o winie mógł dojść do skutku:

  • skorzystanie z konsultacji z prawnikiem, który rozezna wszystkie okoliczności sprawy,
  • na podstawie jego sugestii przygotowanie dowodów i listy świadków,
  • zaangażowanie adwokata do poprowadzenia sprawy w sądzie,
  • postępowanie według jego wskazówek odnośnie do przygotowania materiału dowodowego,
  • złożenie w sądzie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie.

Pozew powinien przygotować adwokat, który sformułuje go językiem prawniczym, właściwym dla postępowania sądowego. Będzie on też reprezentował stronę powodową podczas wszystkich rozpraw.

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Przede wszystkim, jeśli w rodzinie są małe dzieci, nie należy przy nich omawiać szczegółów toczącej się sprawy. Nie warto też wtajemniczać większej liczby osób postronnych, ani rozgłaszać faktu rozwodu w mediach społecznościowych. Nie trzeba zbytnio kierować się emocjami. Na sali sądowej należy zachowywać się racjonalnie i spokojnie. Rozwód z orzeczeniem o winie to traumatyczne przeżycie dla obu stron. Jeśli emocje wezmą górę nad rozsądkiem, trudno będzie byłym małżonkom utrzymywać pozytywne relacje i porozumienie w sprawie uregulowania spraw majątkowych, czy wychowywania dzieci.

Ile wynosi opłata za rozwód?

Osoba składająca pozew wnosi do sądu okręgowego opłatę w wysokości 600 zł. Jeżeli znajduje się ona w szczególnie złej sytuacji finansowej, może złożyć wniosek o obniżenie lub całkowite zniesienie opłaty sądowej. Jeśli małżeństwo zostanie rozwiązane przez rozwód z orzeczeniem o winie, koszty sądowe poniesie w całości strona przegrana. W trakcie rozwodu mogą pojawić się jeszcze opłaty dodatkowe, np. dotyczące podziału majątku lub zabezpieczenia roszczenia. Warto zatem korzystać z pomocy adwokata, który doradzi jak można zmniejszyć ich wysokość, oraz będzie czuwał nad całym przebiegiem procesu rozwodowego.

Dowiedz się więcej na: https://radcasilski.pl/

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Related Post